เป็นตำรวจมืออาชีพที่ประชาชนพึ่งได้ สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง

รวมภาพกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา

 
ภาพโครงการและกิจกรรม
กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ กต.ตร.สน.บางโพงพาง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนรวม
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฉุกเฉินและเสียงสัญญาณ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน
เข้าร่วมประชุม ป้องกันเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ โรงเรียนวัดคลองใหม่
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
Clinic Police ITA
 
การรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19
รับมอบผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุรถหาย
ผู้กำกับประชุมมอบนโยบาย
ครูตำรวจแดร์
พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร
ตรวจเยี่ยมชุมชนปรีชา1
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
จิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย
จิตอาสากำจัดวัชพืชในคลอง
ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
จิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
ดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่
---
---
---
---
---
---
---

.


 
Copyright By Bangpongpangpolice © 2021 All Rights Reserved.