สน.บางโพงพางจัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายออกตรวจตาม "โครงการประชารัฐร่วมใจ ดูแลความปลอดภัยบ้านของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565" ผ่านแอพพลิเคชั่น Police 4.0 ผลการดำเนินการ เรียบร้อยปลอดภัยทุกหลัง
กลับหน้าแรก