วันที่ 14 มิ.ย.65 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ( กต.ตร.) และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพงพางเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ กต.ตร.สน.บางโพงพาง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนรวมเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจและส่งเสริมความเข้าใจอันดี เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด โดยประธาน กต.ตร.สน.บางโพงพาง นายธรรมศักดิ์ จิวะวัฒนาศักดิ์ พร้อมทั้ง พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.บางโพงพาง และ พ.ต.ท.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค รอง ผกก.ป.สน.บางโพงพาง ณ ห้องประชุมอาคารธรรมจิรา ถนนสาธุประดิษฐ์
กลับหน้าแรก